Besøk Grendelagets utstilling

Kvinnene var ikke bare kone og mor. De var kloke og viljesterke personligheter som styrte det meste på land med kjærlig og stødig hånd. Livet var ikke preget av materiell rikdom, men nestekjærligheten og omsorgen var stor.

Damene i Skipnes - levd liv

Mannfolkene brakte fisken i land og var ofte de synlige, men bak en vellykket mann står det alltid en kvinne. Vi har valgt å si at i et velfungerende fiskersamfunn er kvinnene limet. De jobber ofte i kulissene.

Utenom husarbeidet og de yrkene de hadde, var det et rikt foreningsliv på øya. Det var redningsforening, misjonsforening, syforening og husmorlag. Aktiviteten i husmorlaget var særdeles stor med diverse kurs og samlinger i hele regionen.

Livet var ikke preget av materiell rikdom, men nestekjærligheten og omsorgen var stor. Som da de under andre verdens krig tok imot nærmere 100 flyktninger fra Nord-Troms og Finnmark, eller de hadde innsamlinger og basarer til inntekt for de som trengte en hjelpende hånd.

Vi i Skipnes Grendelag har valgt å hylle disse flotte damene; husmora, jordmora, lærerinna, sydama, butikkdama, kokka og jentene. Flere av disse damene har vi intervjuet og flere av gjenstandene og bildene har vi lånt fra dem.

Utstillinga på samfunnshuset gir et unikt innblikk i hvordan de levde sine liv, og er ei tidsreise som vil kalle på mange gode minner fra vår nære fortid. Mange har sett utstillinga, også H.M. Dronning Sonja som uttrykte sin begeistring.

Vi ønsker også deg velkommen.

Fiskeværet Skipnes
Fiskeværet Skipnes
Fiskeværet Skipnes