Restaurering av kai i Skipnes

«Prosjekt restaurering av kai på Skipnes» er et stort løft som vi går inn med betydelige midler i. Det er også søkt offentlig støtte fra flere hold. Vi håper også på din hjelp og støtte til å kunne gjennomføre prosjektet.

Restaurering av kai
21.09.202011:44 Torgrim Rørtveit

Du kan bidra til å realisere restaureringen av kaia på Skipnes ved å «kjøpe» en eller flere kvadratmeter til en pris av kr 2 500,- pr m2.

Vipps til 616179 eller betal inn til konto nr. 4580 63 81075.
Trenger du faktura på støttebeløpet, ta kontakt med oss på post@skipnes.com 

Vi takker så mye for alle bidrag som er kommet inn. Pr 31. desember 2020 har vi mottatt bidrag fra privatpersoner og bedrifter på totalt kr 109 320,-. Tusen takk!!

I vedlegget under kan du se hvem som så langt har bidratt!