Restaurering av kai i Skipnes

«Prosjekt restaurering av kai på Skipnes» er et stort løft som vi går inn med betydelige midler i. Det er også søkt offentlig støtte fra flere hold. Vi håper også på din hjelp og støtte til å kunne gjennomføre prosjektet.

Restaurering av kai

Du kan bidra til å realisere restaureringen av kaia på Skipnes ved å «kjøpe» en eller flere kvadratmeter til en pris av kr 2 500,- pr m2.

Vipps til 616179 eller betal inn til konto nr. 4580 63 81075.
Trenger du faktura på støttebeløpet, ta kontakt med oss på post@skipnes.com 

Sensommeren 2021 var fronten av "Lillekaia" ferdig og vi vil rette en stor takk til alle som har vært med å bidra!

Våren 2022 vil neste etappe i restaureringen av kaia på Skipnes starte. Da skal ca. 30 meter av kaifronten, der hurtigbåten legger til, få ny kaifront.

Torgrim Rørtveit
Lillekaia med ny front